Documenten

Wij beschikken over de volgende documenten:

  • Het inspectierapport van de GGD
  • Een Privacy Statement
  • Pedagogisch beleidsplan
  • Risicoinventarisatie veiligheid en gezondheid
  • Meldcode kindermishandeling
  • Ongevallenregistratie
  • Documenten geschillencommissie
  • Regelement oudercommissie
  • Protocol medicijnen gebruik
  • Verklaring medicijnen gebruik